header-photo

0 emisijų

Nuo 2016 m. Klaipėdos jūrų krovinių kompanija vykdo geležinkelio lokomotyvų modernizacijos programą, kurios metu tradiciniai šilumvežiai su vidaus degimo varikliais konversijos būdu keičiami elektriniais robotais-lokomotyvais. 

Vienu metu kompanijos "BEGA" krovos terminalų geležinkelio vagonų iškrovimo-pakrovimo stotyse dirba 7-8 lokomotyvai. Iki 2016 m. tai buvo dyzeliniai šilumvežiai TGM6A, TGM40, TGM4. Per keletą metų visi jie bus pakeisti elektriniais robotais, kurie kuriami ir gaminami kompanijos "BEGA" specialistų. 

Šio projekto įgyvendinimas leidžia visiškai eliminuoti sudeginto kuro emisijas į aplinką, išlaikant našumo ir efektyvumo parametrus.

PALYGINAMOJI EMISIJŲ LENTELĖ: 

TERŠALAS

KIEKIS, t/METUS

DYZELINIS ŠILUMVEŽIS TGM4

ELEKTRINIS ROBOTAS-LOKOMOTYVAS ROB 45

CO

0,59

0

NOX

1,643

0

CH

0,169

0

KIET. DALELĖS

0,039

0

SO2

0,003

0

VISO:

2,44 t

0 t