APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Kompanija “BEGA”, vykdanti birių, skystų ir generalinių krovinių transportavimą, sandėliavimą bei perkrovimą, yra aplinkosauginiu atžvilgiu jautrioje Lietuvos vietoje – prie Kuršių marių.

Įvertinus tai, kad Kompanija yra arti Klaipėdos miesto centro, bei didėjant krovos apimtims, aplinkos ir gyventojų apsauga mūsų Kompanijoje turi ypač didelę svarbą.

Mes įsipareigojame

  • laikytis atitinkamų aplinkos apsaugos įstatymų, reglamentų ir kitų reikalavimų, taikomų Kompanijos vykdomai veiklai, kuriuos Kompanija turi vykdyti;
  • siekti nuolatinio gerinimo aplinkosaugoje - tobulinant Integruotos Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos sistemų procedūras ir planavimą, mažinti Kompanijos vykdomos veiklos bet kokį neigiamą poveikį aplinkai;
  • didinti energetinių ir gamtinių išteklių panaudojimo efektyvumą, mažinti atliekų susidarymą visur, kur tik įmanoma. Atliekas tinkamai panaudoti, o ne šalinti, jei tai įmanoma;
  • vykdyti taršos, avarijų prevenciją;
  • užtikrinti Kompanijos saugos valdymo sistemos įgyvendinimą ir nuolatinį jos tobulinimą;
  • projektuoti ir diegti pažangiausias  krovos technologijas;
  • šviestis ir mokytis;
  • į kompanijos Aplinkosaugos vadybos sistemos veiklą įtraukti kiekvieną Kompanijos darbuotoją ir visas suinteresuotas šalis.