ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015,  GMP+B3

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija "BEGA"  priėmė, patvirtino ir paskelbė šią integruotos vadybos sistemos politiką:

Kompanijos „BEGA“, vykdančios birių, skystų ir generalinių krovinių transportavimą, sandėliavimą bei perkrovimą, teikiančios ekspedijavimo ir agentavimo paslaugas, Vadovybė, siekdama pilnai tenkinti klientų poreikius ir reikalavimus, užtikrinti kokybišką ir saugų įmonės darbą, aplinkos apsaugą, į s i p a r e i g o j a :

 

 1. Užtikrinti Kompanijoje vykstančių procesų planavimą, sklandų vykdymą, kontrolę ir koregavimą.
 2. Palaikyti abipusius ryšius su suinteresuotomis šalimis, įtraukti jas į paslaugų gerinimo procesus – kartu tobulėjant, siekti ilgalaikės partnerystės.
 3. Nuolatos tobulinti darbo technologijas, diegti šiuolaikinę techniką bei darbo organizavimo metodus.
 4. Užtikrinti Kompanijos saugos valdymo sistemos įgyvendinimą ir nuolatinį jos tobulinimą.
 5. Laikytis teisinių ir kitų dokumentų reikalavimų, taikomų Kompanijos vykdomai veiklai bei užtikrinti sandėliuojamų ir kraunamų pašarų žaliavų atitiktį saugos ir kokybės reikalavimams pagal GMP+ sertifikavimo schemą ir teisės aktus.
 6. Mažinti Kompanijos vykdomos veiklos bet kokį neigiamą poveikį aplinkai bei vykdyti taršos, avarijų prevenciją.
 7. Didinti energetinių ir gamtinių išteklių panaudojimo efektyvumą, mažinti atliekų susidarymą visur, kur tik įmanoma. Atliekas tinkamai panaudoti, o ne šalinti, jei tai įmanoma.
 8. Užtikrinti tinkamą pašarų saugos ir kokybės laboratorinę kontrolę.
 9. Pirkti su pašarų sauga ir kokybe susijusias paslaugas tik iš tų įmonių, kurios yra patvirtintos tai veiklai, patikimos ir tinkamai įvertintos bei vykdyti perkamų paslaugų kontrolę.
 10. Siekti, kad visi Kompanijos darbuotojai ir mūsų verslo partneriai suvoktų sampratą „KARTU MES GALIM VISKĄ! – nuolatos sau ir bendradarbiams keltų vis aukštesnius darbo kokybės, profesinio išprusimo lygio bei etikos reikalavimus.
 11. Nuolatos prižiūrėti ir gerinti Integruotą Kokybės, Aplinkosaugos, Pašarų saugos ir Kokybės Sistemą, ir tam periodiškai nustatyti ir peržiūrėti užduotis padaliniams ir darbuotojams.