KOKYBĖS POLITIKA

KJKK "BEGA" siekia būti geriausia specializuota krovos darbų Kompanija Klaipėdos uoste.

Šio tikslo siekdami, mes:

  • Sukūrėme ir įdiegėme efektyvią kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008;
  • Įdiegėme pašarų saugos bei kokybės sistemą, atitinkančią GMP + standartą;
  • Nuolatos tobuliname Kompanijoje vykstančius procesus ir siekiame tapti patikimais savo klientų verslo partneriais.

Kompanijos kokybės sistemos tikslai ir veiklos principai:

  • Nuolat didinti krovos apimtis, išlaikant visus sutartimis su klientais apibrėžtus paslaugų parametrus.
  • Užtikrinti Kompanijoje vykstančių procesų planavimą, sklandų vykdymą, kontrolę ir koregavimą.
  • Palaikyti abipusius ryšius su klientais, įtraukti juos į paslaugų kokybės gerinimo procesus kartu tobulėjant, siekti ilgalaikės partnerystės.
  • Nuolat tobulinti darbo technologijas, diegti šiuolaikinę techniką, bei darbo organizavimo metodus.
  • Siekiame, kad visi Kompanijos darbuotojai ir mūsų verslo partneriai suvoktų sampratą “KARTU MES GALIM VISKĄ!” bei nuolat sau ir bendradarbiams keltų vis aukštesnius darbo kokybės, profesinio išprusimo lygio bei etikos reikalavimus.
  • Įsipareigojame nuolatstebėti ir tobulinti esamą paslaugų ir procesų kokybę, ir tam periodiškai nustatome ir peržiūrime užduotis padaliniams ir darbuotojams.

 

Kompanijos vadovybė prisiima atsakomybę, kad ši kokybės politika būtų suprasta ir įgyvendinta visuose Kompanijos lygiuose.