LAIVŲ IR UOSTO ĮRENGINIŲ APSAUGA (ISPS)

Bendrovei išduotas Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos aktas liudija, kad „Bega“

atitinka ISPS CODE reikalavimus.

Uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktas patvirtina terminalo atitikimą SOLAS konvencijos XI-2

skyriaus ir tarptautinio laivų ir uostų įrenginių apsaugos kodekso A dalies nuostatoms.

Terminalas eksploatuojamas pagal uosto įrenginio apsaugos planą. Jo nuostatos galioja krovinių

krovimui ir keleivių įlaipinimui bei išlaipinimui iš nurodytų laivų tipų:

  • birių krovinių laivų;
  • tanklaivių;
  • kitokiems krovininiams gabenti pritaikytų laivų.