„BEGA“ saugo ir tausoja šalies aplinką

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ saugo ir tausoja šalies aplinką: įmonei oficialiai suteiktas atsinaujinančios energetikos ženklas bei tai patvirtinantis sertifikatas.

Kompanija „BEGA“ energetikos srityje bendradarbiauja su vienu stambiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje AB „INTER RAO Lietuva“, valdančių vieną didžiausių vėjo elektrinių parkų Baltijos šalyse bei nuosekliai didinančių investicijas į žaliąją energetiką.

Pagal sutartį su „INTER RAO Lietuva“, kompanija „BEGA“ naudoja elektros energiją, pagaminamą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir taip prisideda prie taršos bei klimato kaitą lemiančių veiksnių neutralizavimo, pirminių energijos šaltinių importo ir naudojimo mažinimo, žaliosios energetikos plėtojimo.

Šį faktą patvirtina AB „INTER RAO Lietuva“ kompanijai „BEGA“ įteiktas sertifikatas, kuriame pažymima, kad: „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. naudoja elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, yra socialiai atsakinga įmonė, kuriai rūpi aplinka bei jos išsaugojimas“.