SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Kompanija „BEGA“ yra socialiai atsakinga, rūpinasi savo darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, vykdo plačią socialinę darbuotojų skatinimo programą, investuoja į gamtosaugines priemones bei remia vietines bendruomenes ir iniciatyvas. 

Mūsų darbai miestui:

  • Klaipėdos „Medeinės“ mokyklą, kurioje ugdomi specialų poreikių turintys vaikai. Kompanija „BEGA“ šią socialiai ypač jautrią bendruomenę nuolat remia apie 15 metų, kasmet prisidėdama prie įvairių negalių turinčių vaikų ugdymo bei socializavimo priemonių, mokymo ir buitinių sąlygų gerinimo.  
  • Pagal ilgalaikę Mecenavimo sutartį su Klaipėdos dramos teatru teikia paramą profesionaliam scenos menui plėtoti, o taip pat yra įsteigusi po dvi kasmetines nominacijas labiausiai nusipelniusiems, perspektyviausiems šio teatro kūrėjams. 
  • Tradiciškai prisideda prie didžiausių uostamiesčio švenčių - Klaipėdos Pilies Džiazo Festivalio, Jūros šventės ir kt. - organizavimo.
  • Kasmet paruošia sezonui, apmoka išlaidas ir eksploatuoja fontaną Klaipėdos miesto centre esančiame skvere prie Danės upės krantinės. Kompanija pagal sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe fontaną tvarko, prižiūri ir kiekvienų metų gegužės pirmą savaitgalį įjungia, o rugsėjo pabaigoje išjungia nuo 1998 m.
  • Prisidėjo prie Klaipėdos miesto simbolio burlaivio „Meridianas“ išsaugojimo.