Monitoringo duomenys

Įgyvendindami LR Aplinkos ministro įsakymą Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo, visuomenės susipažinimui skelbiame KJKK „Bega“ technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenis


      2021 m. III ketvirtis  

  2021 m. II ketvirtis  

 
 

2021 m.  I ketvirtis

 

2020 m.