Monitoringo duomenys

     Įgyvendindami LR Aplinkos ministro įsakymą Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo, visuomenės susipažinimui skelbiame KJKK „Bega“ technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenis

2023 m. I ketvirtis

2022 m.