Monitoringo duomenys

Įgyvendindami LR Aplinkos ministro įsakymą Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo, visuomenės susipažinimui skelbiame KJKK „Bega“ technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenis

2022 m. III ketvirtis

2022 m. II ketvirtis 

 2022 m. I ketvirtis

                                      2021 m.

2020 m.