KJKK „Bega“ aplinkosauginės priemonės

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ strateginis tikslas yra vertės klientams, partneriams ir akcininkams kūrimas per aplinkai saugių ir modernių produktų, technologijų diegimą tvariai vystant pagrindines kompanijos veiklos kryptis - birių, skystų ir generalinių krovinių transportavimą, sukaupimą bei perkrovimą, kitų jūrų uosto bei logistinių paslaugų teikimą. Siekdama šio tikslo, KJKK „Bega“ yra priėmusi, patvirtinusi bei paskelbusi integruotos vadybos sistemos politiką, apimančią kokybišką ir saugų įmonės darbą bei aplinkos apsaugą.

Sertifikuota veikla

Kasdienius darbo procesus KJKK „Bega“ organizuoja pagal Aplinkos apsaugos vadybos bei Kokybės vadybos sistemas, atitinkančias ISO 14001:2015 ir ISO 9001:2015 standartus. 

Taip pat kompanijoje „Bega“ įdiegta pašarų saugos bei kokybės sistema, atitinkanti GMP+ standarto reikalavimus. Geros gamybos praktikos (Good Manufacturing Practice, GMP) standartus atitinkanti saugos ir kokybės kontrolė vykdant pašarinių žaliavų sukaupimą ir krovą uosto terminaluose yra būtina sąlyga siekiant išvengti neigiamų padarinių vartotojams bei aplinkai visoje mitybos grandinėje. Šios sistemos sertifikavimą atliko ir  GMP+ sertifikatą išdavė tarptautinė sertifikavimo kompanija SGS. 

Įtraukiami visi darbuotojai

Kompanijos personalo struktūroje yra įsteigti 2 nuolatiniai etatai, kurių funkcijos apima darbų saugą ir aplinkosaugą.

Įmonėje sukurta ir veikia skatinimo/sankcionavimo sistema, apimanti kiekvieno darbuotojo indėlį bei elgesį siekiant kompanijos „Bega“ aplinkosauginių tikslų.

Aplinkai draugiškos technologijos ir procesai

Plėtodama krovos kompleksą, KJKK „Bega“ didžiausią dėmesį skiria modernioms aplinkai draugiškoms technologijoms, kurios padėtų mažinti ar neutralizuoti kompanijos veiklos poveikį aplinkai.

Visi be išimties birieji ir skystieji kroviniai kompanijos terminaluose yra sukaupiami uždarose įvairių tipų (sandėliai, silosai, rezervuarai ir kt.) talpyklose, kurių bendra talpa siekia 900 tūkst. t. Atvirų krovinio sukaupimo aikštelių KJKK „Bega“ neeksploatuoja. Kompanijos viduje birieji kroviniai tarp iškrovos stočių/talpyklų/laivų yra transportuojami dengtomis galerijomis, o skystieji – vamzdynų sistemomis (kai kuriais atvejais ir birūs kroviniai yra transportuojami uždaromis vamzdynų sistemomis, pvz. cementas). Iš viso kompanijos terminaluose yra sumontuoti 87 juostiniai transporteriai, 9 elevatoriai, 30 grandiklinių transporterių, kurių bendras ilgis – daugiau nei 6,5 km. Visuose birių krovinių perpylimo taškuose sumontuotos aspiracinės sistemos - iš viso daugiau nei 60 oro filtravimo įrenginių, kurių oro nusiurbimo galingumas – nuo 2.800 iki 20.000 m3/h. Filtravimo sistemos kasmet yra atnaujinamos ir papildomos pagal poreikį.

KJKK „Bega“ yra investavusi į įrangą, skirtą surinkti galimus krovinio likučius nuo įvairių paviršių, tai – gatvių šlavimo technika, mobilūs ir stacionarūs pramoniniai siurbliai.

Elektra – tik iš atsinaujinančių energijos išteklių

Energetikos srityje KJKK „Bega“  nuo 2017 metų bendradarbiauja su vienu stambiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje AB „INTER RAO Lietuva“, valdančių vieną didžiausių vėjo elektrinių parkų Baltijos šalyse bei nuosekliai didinančių investicijas į žaliąją energetiką. Pagal sutartį su „INTER RAO Lietuva“, kompanija „BEGA“ naudoja elektros energiją, pagaminamą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir taip prisideda prie taršos bei klimato kaitą lemiančių veiksnių neutralizavimo, pirminių energijos šaltinių importo ir naudojimo mažinimo, žaliosios energetikos plėtojimo (patvirtinta sertifikatu).

CO2 emisijų mažinimas

Savarankiškai įgyvendindama Europos Sąjungos Žaliojo kurso politiką, kompanija „Bega“ vykdo ilgalaikę CO2 ir kitų oro taršos emisijų mažinimo programą. Vadovaudamasi minėtos politikos gairėmis, „Bega“ nuo 2016 m. vykdo manevrinių geležinkelio lokomotyvų modernizavimą, dyzelinius šilumvežius keisdama elektriniais robotizuotais lokomotyvais. Šiuo metu (2021 m.) kompanijos „Bega“ specialistai yra sukūrę ir pagaminę penkis elektrinius lokomotyvus iš jų keturi – plug-in technologijos (įjungiami į tinklą)  ir vienas  - autonominis elektrinis robotas-lokomotyvas, varomas įkraunama ličio-jonų baterija ir turintis nuosavą 4 kW galios saulės energijos jėgainę.

Remiantis Europos aplinkos agentūros 2019 m. Oro taršos emisijų vadovo pateikiama skaičiavimo metodika, vienas tradicinis manevrinis šilumvežis, priklausomai nuo jo dydžio ir pajėgumo, degindamas dyzelinį kurą, per metus į aplinką išleidžia nuo 106 iki 132 tonų CO2 ir kitų emisijų. Tuo metu elektriniai lokomotyvai, kurių kompanijoje „Bega“ greitu metu iš viso dirbs devyni, jokių teršalų į aplinką neišmeta. Tai reiškia, kad įgyvendinusi geležinkelio lokomotyvų modernizavimo programą, vien tik šioje veiklos srityje „Bega“ eliminuos per 1000 tonų CO2 emisijų kasmet ir geležinkelio manevrai kompanijos viduje bus atliekami į aplinką visiškai neišmetant CO2 emisijų.  Svarbu ir tai, kad, palyginti su tradiciniais šilumvežiais, ženkliai mažesni elektrinių lokomotyvų skleidžiamo triukšmo parametrai.

Elektrinius robotus konversijos būdu, panaudojant senųjų dyzelinių šilumvežių važiuokles, kai kurias kitas dalis bei sumontuojant reikalingą elektros ir automatikos įrangą, kuria ir gamina specializuotas kompanijos „Bega“ inžinierių padalinys.

Nuolat atnaujindama transporto parką bei krovos techniką, kompanija „Bega“ investuoja tik į naujos kartos žaliąsias technologijas.

Įmonės budinčių tarnybų mobilumui užtikrinti kompanijos viduje 2019 m. nupirkti 2 komercinės klasės elektromobiliai.

Plėsdama kranų parką (šiuo metu eksploatuojami 6 kranai: 3 portaliniai ir 3 mobilieji), 2019 m.  KJKK „Bega“ įsigijo naujos kartos elektrinį kraną, kuris ne tik neturi poveikio aplinkai, bet ir, atlikdamas tam tikrus manevrus, gali regeneruoti elektros energiją. Šis kompanijos „Konecranes“ mobilusis uosto kranas „Gottwald“ yra vienas galingiausių iš tokio tipo kranų Klaipėdos uoste, jo keliamoji galia siekia 125 t, kranas yra aprūpintas sertifikuota krovinio svėrimo sistema, kitomis moderniomis funkcijomis, užtikrinančiomis saugų, efektyvų bei ekologiškai tvarų uosto terminalo darbą. Šis kranas įsigytas naudojantis SEB banko finansavimo mechanizmu, skirtu skatinti tvarią verslo plėtrą.

Kartu atnaujinti kranų greiferiai, kurie leidžia visiškai išvengti krovinio prabyrėjimo krovos metu, sumažina šio proceso triukšmo parametrus, įgalina pagreitinti krovos procesą, taip sumažinant krovos laiką ir laivų stovėjimą uoste.

Procesų optimizavimas ir skaitmenizavimas

KJKK „Bega“ yra įdiegusi elektroninę autotransporto srautų valdymo sistemą, kuri apima išankstinę autotransporto registraciją iškrovai bei virtualių eilių valdymą, kas leidžia minučių tikslumu priimti ir aptarnauti atvystantį krovininį transportą.  Į šią sistemą integruotos visos grandys, kurias paprastai turi praeiti krovinys prieš pakraunant jį į laivą – svėrimas, mėginių krovinio kokybei nustatyti paėmimas bei ištyrimas, nukreipimas į atitinkamas talpyklas laivo partijos sukaupimui, dokumentų forminimas ir kt. Ši sistema leidžia apdoroti autotransportu į uostą atgabenamų krovinių srautus neapkraunant miesto gatvių bei išvengiant autotransporto prastovų (eilių, kamščių), kas prisideda prie šios veiklos poveikio aplinkai mažinimo. 

Įgyvendindama specializuoto Cemento terminalo projektą, KJKK „Bega“ pasitelkė inovatyvias intelektinės logistikos technologijas, kurios leido ženkliai pagerinti iki šiol turėtus cemento iškrovimo iš geležinkelio cisternų bei pakrovimo į laivus efektyvumo parametrus, užtikrinti didesnį vagonų apyvartumą bei našesnę krovą ir kartu sumažinti šių procesų poveikį aplinkai. Krova terminale vyksta uždaru būdu, be jokio krovinio sąlyčio su aplinka. Vykdant krovą ankstesniu metodu, nebuvo įmanoma pilnai iškrauti vagonų ir jų tūris nebuvo efektyviai išnaudojamas. Naujajame terminale įdiegtos išmaniosios programinės bei technologinės įrangos dėka ši problema buvo išspręsta, todėl dabar ženkliai didesnis cemento srautas į uostą  gali bus atvežamas ir iškraunamas naudojant tą patį geležinkelio vagonų kiekį, kaip iki šiol. Naujojo cemento terminalo įranga leidžia užtikrinti ir dvigubai didesnį krovos į laivus našumą. Atsižvelgdama į tai, specializuotą cementui gabenti skirtą laivyną valdanti Vokietijos laivybos kompanija „Baltrader“ specialiai pritaikė kelis savo laivus krovai šiame terminale, kad jų krovinio priėmimo techninės galimybės būtų suderintos su terminalo krovos pajėgumais.

Lyderystė, partnerių įtraukimas

KJKK „Bega“ yra 2020 m. įkurto Lietuvos jūrinio klasterio viena iš steigėjų bei aktyvių narių. Šis klasteris vienija jūrinio verslo ir mokslo potencialą kuriant inovacijas bei diegiant jas praktikoje, įgyvendinant įvairias žaliojo transporto iniciatyvas ir projektus.

Šiuo metu Kompanija jūrinio klasterio rėmuose sukurtoje ekoplatformoje kartu su partneriais jau ruošia naują elektros traukos lokomotyvo prototipo projektą. Tokie lokomotyvai galėtų dirbti uosto privažiuojamųjų geležinkelių ruožuose, kurie pirmame etape nebus elektrifikuoti, bei aptarnauti uosto terminalus, pramonės objektus. Į šį projektą, be kita ko, planuojama įtraukti ir elektrinės vidaus vandenų baržos sukūrimą. Planuojama, kad tiek elektros traukos lokomotyvui, tiek baržai būtų galima pritaikyti tą pačią modulinę elektros jėgainę. Tokiomis elektrinėmis vidaus vandenų baržomis iš Lietuvos gilumos į jūrų uostą galėtų būti gabenami, pavyzdžiui, ekologiniai grūdai, arba tokie kroviniai, kurių pirkėjams yra svarbu žinoti, jog prekės transportuojamos žaliuoju transportu su deklaruota nuline emisija.