Informacija gyventojams

Gyventojų perspėjimas

Gyventojų perspėjimas yra organizuojamas vadovaujantis KJKK „BEGA“ generalinio direktoriaus 2017-09-22 įsakymu Nr. 22  “Dėl KJKK „Bega“ ryšių ir informavimo organizavimo ekstremaliųjų situacijų metu”. KJKK „Bega“ priimtuose dokumentuose yra patvirtinusi gyventojų perspėjimo ir informavimo tvarką bei paskyrusi už tai atsakingus asmenis. Artimiausių gatvių (Lakštučių, Žuvėdrų, Gegučių, Varnėnų ir kt.) gyventojai patenka į dviejų KJKK „BEGA“ elektrinių sirenų girdimumo zoną. Kadangi apie ekstremalųjį įvykį neatidėliotinai yra informuojama Klaipėdos m. savivaldybės administracija, detalesnį Klaipėdos miesto gyventojų informavimą organizuoja Klaipėdos m. savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras kitomis Klaipėdos miesto gyventojų informavimo ir perspėjimo priemonėmis. 

Pirminį pranešimą, kuriame būtų nurodytas avarijos, susijusios su pavojingomis medžiagomis, pobūdis, kur ir kada įvyko avarija, kokios pavojingos medžiagos gali išsiveržti į aplinką ir koks pavojus gresia žmonėms, vėjo kryptis, pirminės apsisaugojimo nuo pavojingų medžiagų priemonės, darbuotojų ir gyventojų veiksmai konkrečios situacijos atveju, per specialiąsias tarnybas ir Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją paskelbia kompanijos darbuotojas, atsakingas už ryšius su visuomene.

Nurodymai įvykus avarijai

Gavę pranešimą apie KJKK "BEGA" įvykusią avariją, susijusią su pavojingų medžiagų patekimu į aplinką, gyventojai turi likti namuose, uždaryti ir užsandarinti langus ir duris. Esantys gatvėse - kuo greičiau evakuotis iš pavojingos zonos statmenai vėjo krypčiai (nebėgti, eiti normaliu žingsniu). Į gatvę išeiti tik su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis – marlės, vatos sudrėkintais raiščiais. Esant reikalui, nedelsiant kreiptis į medikus. Prireikus laikinai išvykti iš namų, išjungti dujas, šildymo prietaisus, elektros srovę. Evakuojantis turėti asmens dokumentus.

Pasirengimas likviduoti avarijas

KJKK "BEGA" kasmet vykdomos civilinės saugos pratybos (stalo arba funkcinės), kuriose patikrinamos ir įtvirtinamos KJKK „BEGA“ vidaus avariniame plane numatytos reagavimo avarijos atveju priemonės, Kompanijos civilinės saugos pajėgų ir darbuotojų pasirengimas likviduoti avarijas ir sušvelninti jų padarinius. Ypač didelis dėmesys skiriamas bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus su Klaipėdoje dislokuotomis specialiosiomis tarnybomis, atsakingai atsižvelgiama į jų teikiamas pastabas ir imamasi atitinkamų prevencinių veiksmų.

Galimi pavojai

Dėl vykdomos amonio nitrato trąšų krovos Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ yra priskiriama prie aukštesnio lygio pavojingų objektų. Amonio nitrato trąšos – tai azotinės trąšos, plačiai naudojamos žemdirbystėje visame pasaulyje. Pagrindinė trąšų veiklioji medžiaga - amonio nitratas, - sąveikaudama su piritu, rūgštimis, superfosfatu, chloro kalkėmis, milteliniais metalais (ypač su cinku), skaidosi, išskirdama deguonį ir toksiškus azoto oksidus. Tačiau trąšų gamybos metu amonio nitratas maišomas su inertinėmis medžiagomis, todėl, vadovaujantis laboratoriniais tyrimais, trąšų sprogimo gaisro ar detonacijos atvejais praktiškai nesitikima.

Aplinkosaugos požiūriu amonio nitrato trąšos priskiriamos prie nepavojingų teršalų. Produktas ir jo nuoplovos, patekę į vandenį, negali bioakumuliuotis ir sukelti ligas vandens organizmams. Praktiškai nenuodingas, neturi antiestetinio efekto (nemalonaus kvapo, lipnumo ir kt.). Galima rizika įvertinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir aprašyta saugios amonio nitrato trąšų krovos dokumentuose: Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“ amonio nitrato trąšų krovos darbų terminalo saugos ataskaitoje, KJKK „BEGA“ vidaus avariniame plane ir Amonio nitrato trąšų krovos darbų ir atliekų tvarkymo Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „BEGA“ technologiniame reglamente. Šiuose dokumentuose numatytos ir amonio nitrato trąšų saugios krovos priemonės.

Saugios amonio nitrato trąšų krovos dokumentai

Susipažinti su šiais dokumentais galima atvykus į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompaniją „BEGA“,

adresu Nemuno g. 2b, Klaipėda, Civilinės saugos organizavimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo grupėje (CSG), prieš tai susiderinus su CSG koordinatoriumi Mantu Kazlausku, (8 46) 395 700, 8 682 65750, m.kazlauskas@bega.lt