CIVILINĖ SAUGA

UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ vykdo skaidrią, socialiai atsakingą ir aplinką tausojančią veiklą, gerbia ir vertina kaimynystę su kitomis Klaipėdos miesto įmonėmis bei gyventojais, todėl nuolat investuoja į saugios krovos darbų gerinimo priemones, atsakingai vykdo taršos incidentų ir pramoninių avarijų prevenciją.

Siekdami užtikrinti KJKK „BEGA“ veiklos skaidrumą ir pateikti visuomenei žinias apie mūsų veiklą bei galimus su ja susijusius pavojus, o taip pat veiksmus teršimo incidentų ar pramoninių avarijų atveju, kviečiame susipažinti su Informacija gyventojams.