0 emisijų

Nuo 2016 m. Klaipėdos jūrų krovinių kompanija vykdo geležinkelio lokomotyvų modernizacijos programą, kurios metu tradiciniai šilumvežiai su vidaus degimo varikliais konversijos būdu keičiami elektriniais robotais-lokomotyvais. 

Vienu metu kompanijos "BEGA" krovos terminalų geležinkelio vagonų iškrovimo-pakrovimo stotyse dirba 9 lokomotyvai. Iki 2016 m. tai buvo dyzeliniai šilumvežiai TGM6A, TGM40, TGM4. Per keletą metų visi jie bus pakeisti elektriniais robotais, kurie kuriami ir gaminami kompanijos "BEGA" specialistų. 

Šio projekto įgyvendinimas leidžia visiškai eliminuoti sudeginto kuro emisijas į aplinką, išlaikant našumo ir efektyvumo parametrus.

PALYGINAMOJI EMISIJŲ LENTELĖ: 

* Pagal Europos aplinkos agentūros 2019 m. Oro taršos emisijų vadovo (EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019) pateikiamą

emisijų skaičiavimo metodika

                                         KJKK „BEGA“ GELEŽINKELIO OPERACIJOSE  ELIMINUOJAMAS EMISIJŲ KIEKIS: