header-photo
post-58

„BEGA“ PADEDA UGDYTI UOSTO SPECIALISTUS IR SUTEIKIA KARJEROS GALIMYBES

Baigiantis vasarai, Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ generalinis direktorius Aloyzas Kuzmarskis susitiko su Vilniaus Gedimino technikos bei Klaipėdos universitetų studentais, kompanijoje atlikusiais praktiką, ir ne tik padėkojo jiems už darbą, bet ir pasiūlė, prasidėjus mokslo metams, derinti studijas ir darbą bendrovėje, o apsigynus diplomus, - pradėti karjerą „Begoje“.

Kiekvieną vasarą „Bega“ įdarbina iki 10 studentų, kurie kompanijoje turi galimybę praktiškai išbandyti tai, ką mokosi, o kartu – ir užsidirbti.

Šiemet įmonėje darbavosi Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto uosto technologijos specialybės bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto automatikos ir valdymo bei informatikos specialybių studentai.

Kadangi tiesioginių vadovų atsiliepimai apie jų darbą buvo labai geri, dalis studentų lieka įmonėje ir pasibaigus praktikos laikotarpiui.

Patys studentai džiaugėsi per porą mėnesių sužinoję ir išmokę daugiau nei per visą studijų laikotarpį. Įspūdį jiems paliko ir draugiškas kolektyvas bei kompanijos administracijos vykdoma darbuotojų socialinės gerovės politika.

KJKK „Bega“ generalinis direktorius A. Kuzmarskis savo ruožtu atvėrė jaunuoliams perspektyvas: iš pradžių – galimybę derinti studijas ir darbą, o sėkmingai baigus mokslus ir įgijus reikiamų žinių bei kvalifikacijų, – galimą karjerą kompanijoje.

Beje, įmonės vadovas akcentavo, jog siekiant karjeros „Begoje“, iš pradžių reikia pereiti visas žemesnes grandis, kad su kiekvienu darbu, technologijomis, įrengimais būtu susipažinta praktiškai.

Būtent tokiu keliu į dabartines savo pozicijas atėjo daugelis šiandieninių „Begos“ padalinių, taip pat – ir aukštesnės grandies vadovų.

Kadangi kompanija šiuo metu įgyvendina uosto komplekso išvystymo ir investicijų programą, apimančią universalaus žemės ūkio produktų krovos terminalo statybą bei kitų birių produktų, trąšų krovos pajėgumų didinimą, netolimoje ateityje naujiems terminalams aptarnauti bei valdyti reikės ir naujų specialistų.

Grįžti į naujienų sąrašą