header-photo
post-71

„BEGOJE“ VYKO MIESTO ŪKIO IR APLINKOSAUGOS KOMITETO IŠVAŽIUOJAMASIS POSĖDIS

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ gegužės 2 d. priėmė Klaipėdos miesto tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narius, kurie kompanijoje surengė išvažiuojamąjį posėdį.

EKSKURSIJA. Klaipėdos miesto tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto nariams buvo surengta ekskursija kompanijos "Bega" teritorijoje 

Pasak komiteto pirmininko Audriaus Vaišvilos, ne taip seniai buvusiam Ūkio komitetui buvo priskirta ir aplinkosaugos sritis, todėl komiteto nariai vizituoja miesto įmones ir susipažįsta su jų veikla bei poveikiu aplinkai.

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ generalinis direktorius Aloyzas Kuzmarskis miesto politikams pristatė bendrovės veiklą ir aplinkosaugos politiką.

Kompanijoje rūpinamasi tiek lietaus nuotekų ir požeminio vandens, tiek oro taršos prevencija.

Bendrovės nuomojame uosto teritorijoje veikia 4 lietaus nuotekų valymo įrenginiai bei jo surinkimo sistema. Visoje teritorijoje yra išgręžioti požeminio vandens monitoringo gręžiniai, iš kurių periodiškai imami mėginiai ir stebima vandens kokybė. Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys Algirdas Grublys pasiūlė monitoringo duomenis skelbti visuomenei. Kompanijos vadovybė šį pasiūlymą priėmė.

Siekiant užkirsti kelią oro taršai, visuose juostinių transporterių, kuriais tarp sandėlių, geležinkelio vagonų iškrovimo postų ir laivų transportuojami birūs kroviniai, perpylimo taškuose sumontuoti oro filtrai. Iš viso šiuo metu kompanijoje veikia per 30 oro filtrų, taip pat dulkių surinkimo iš laivų triumų sistemos, sumontuotos laivų krovimo mašinose, ir kt. Teritorijos priežiūroje naudojama spec. technika -  kelių šlavimo ir laistymo mašinos, hidraulinis šlavimo ir dulkių surinkimo įrenginys, pradėtos derybos dėl dar vieno pramoninio dulkių surinkimo įrenginio įsigijimo.

Komiteto pirmininkas Audrius Vaišvila atkreipė dėmesį, kad 2011 m. vasarą, krovos į laivą metu, buvo pakilę dulkių, kurios vėliau nusėdo ant medžių lapų. A. Kuzmarskis paaiškino, kad tuo metu buvo atliekama bandomoji birios medžiagos – monokalcio fosfato, naudojamo kaip priedo pašarų gamyboje, - krova. Pirmoji šio krovinio partija buvo miltų pavidalo, todėl labai dulki. Identifikavus problemą, buvo patobulinta krovos technologija, o gamintojas pastambino eksportuojamą medžiagą iki granulių pavidalo, tad dulkėjimo problema buvo operatyviai išspręsta. A. Kuzmarskis pabrėžė, kad minėtas monokalcio fosfatas yra nekenksminga medžiaga, nedaranti jokios žalos aplinkai.

Siekdama išvengti panašių nemalonumų ir apskritai minimalizuoti taršą, kompanija „Bega“ kasmet investuoja didžiules sumas į vandens išteklių, oro apsaugos priemones bei atliekų tvarkymą. Vien praėjusiais metais tokios investicijos (į oro valymo įrenginius, filtrus, lietaus nuotekų surinkimo ir valymo sistemas ir pan.) siekė per pusantro milijono litų, neskaitant investicijų į pažangesnes krovos technologijas, kurios taip pat mažina poveikį aplinkai.

PARAGAVO. Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys Vytautas Lupeika pats įsitikino, kad kompanijos "Bega" žemės ūkio produktų terminale kraunami nekenksmingi kroviniai ir netgi paragavo sojos išspaudų.

Nuoseklios kasmetinės investicijos duoda rezultatų: į aplinką išmetamų teršalų kiekis per pastaruosius ketverius metus buvo sumažintas nuo 8,08 iki 5,59 kg tūkstančiui tonų perkrautų krovinių, kai leidžiamas kiekis yra 9,50 kg tūkstančiui tonų perkrautų krovinių.   

Miesto politikai, teigiamai įvertinę kompanijos aplinkosauginę politiką ir pasiekimus šioje srityje, savo ruožtu paprašė karštuoju metų laiku, esant reikalui, skirti techniką laistyti netoli bendrovės esančias miesto gatves. Kompanijos vadovybė teigė į šį prašymą atsižvelgsianti.

Grįžti į naujienų sąrašą