header-photo
post-82

KOMPANIJOS „BEGA“ VADOVAS APDOVANOTAS PASIŽYMĖJIMO ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS GYVENTOJŲ SAUGAI“

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos “Bega“ generalinis direktorius Aloyzas Kuzmarskis apdovanotas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“.

Ženklą bendrovės vadovui įteikė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Vytas Kaziliūnas.

Pagal Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (VPGT) apdovanojimų nuostatus, ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“ apdovanojami valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai ir kiti darbuotojai už nuopelnus gyventojų saugai ir valdant ekstremalias situacijas, o taip pat juo gali būti apdovanoti valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų atstovai bei šalies piliečiai, aktyviai talkinantys organizuojant ekstremalių situacijų prevenciją, stiprinant visos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų parengtį, dalyvavę likviduojant ekstremalių situacijų padarinius ir kitais aktyviais veiksmais prisidėję prie gyventojų saugos stiprinimo.

Kompanijos „Bega“ vadovas A. Kuzmarskis – pirmasis ne VPG tarnybos atstovas Klaipėdoje, apdovanotas šiuo ženklu. Jam apdovanojimas skirtas už asmeninę iniciatyvą, ilgametį bendradarbiavimą, įvairiapusišką pagalbą ir kitais aktyviais veiksmais prisidedant prie gyventojų saugos stiprinimo.

Ženklą įteikęs pulkininkas V. Kaziliūnas pažymėjo, kad kompanijos „Bega“ administracija kelia itin aukštus reikalavimus užtikrinant civilinę darbuotojų ir aplinkos saugą, gaisrų ir kitų nelaimių prevenciją bei nuosekliai taiko atitinkamas priemones.

Bendrovė kartu su VPGT nuolat organizuoja tiek praktines, tiek teorines civilinės saugos pratybas, kurių metų yra patikrinamas personalo pasirengimas užkirsti kelią avarijoms, operatyviai likviduoti jų padarinius bei  bendradarbiauti su specialiosiomis tarnybomis.

Šiuo metu kompanijoje yra rengiama tvarka, pagal kurią visa įmonės teritorija bus paskelbta nerūkimo zona su įrengtomis specialiomis rūkymo vietomis atokiau nuo gamybinių ir krovos zonų. Bendrovės vadovybės nuomone, tai padės dar labiau sustiprinti priešgaisrinę saugą bei užtikrinti darbuotojų, aplinkos ir krovinių saugumą.

Grįžti į naujienų sąrašą