header-photo
post-12

NAUJASIS KJKK „BEGA“ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ TERMINALAS RUOŠIASI PRIIMTI KROVINIUS

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ baigė statyti žemės ūkio produktų eksporto-importo terminalą, kuris yra pirmas toks Rytinės Baltijos uostuose pajėgumo ir universalumo atžvilgiais.

 

 

Šiuo metu baigiama montuoti bei derinti technologinė įranga, terminalas bus pradėtas eksploatuoti pirmąjį šių metų ketvirtį.

Lygiagrečiai šiems darbams vykdoma krantinių Nr. 66-67 rekonstrukcija ir 66a- 67a (pirso) statyba bei uosto akvatorijos gilinimas. Planuojama, kad 2012 m. pabaigoje bus pasiektas 14,5 m gylis uosto kanale bei prie kompanijos „Bega“ krantinių, leisiantis priimti laivus su 13 m ir didesne grimzle.

Terminalas skirtas visų rūšių biriai žemės ūkio produkcijai: grūdams, įvairioms išspaudoms, rupiniams, granulėms, cukraus žaliavai ir kt. Technologiškai jis pritaikytas tiek eksportui, tiek ir importui, t.y. vienu metu galima vykdyti krovą abiem kryptimis.

Iš viso naujojo KJKK „Bega“ žemės ūkio produktų terminalo pajėgumai siekia apie 2,5 mln. tonų per metus. Tai padvigubina Klaipėdos uosto galimybes krauti tokio tipo krovinius.

 

Terminalo kompleksą sudaro du technologiniu koridoriumi sujungti universalūs (plokštuminiai) apie 20 tūkst. kv. m ploto, 160 tūkst. kub. m tūrio sandėliai, suskirstyti į 8 atskiras sekcijas, todėl vienu metu galintys talpinti skirtingų rūšių ar klientų krovinius.

Terminalą aptarnaus naujai pastatyta dengta geležinkelio vagonų bei autotransporto iškrovimo ir pakrovimo stotis.

Ant pirso bus montuojamas didelio našumo mobilus laivų krautuvas bei 120 tonų keliamosios galios portalinis kranas.

Sandėliai su iškrovimo/pakrovimo stotimi, o taip pat krantine (pirsu) yra sujungti dviejų krypčių juostiniais transporteriais, leidžiančiais tuo pačiu metu nukreipti krovinį pagal visas įmanomas technologines schemas.

Terminalas aprūpintas tokiomis moderniomis technologijomis, kaip krovinio temperatūros monitorinio įranga, kuri leis užtikrinti birios žemės ūkio produkcijos sandėliavimą tik tam tinkamomis sąlygomis, taip pat – krovinių apskaitos priemonėmis, kurių rodmenys bus tinkami komerciniams atsiskaitymams ir kt.

 

 

Atsižvelgiant į krovos įrangos techninius parametrus, iš laivo į sandėlį krova bus vykdoma 1200 kub. m/h našumu, iš sandėlio į laivą -  1500 kub. m/h.

Dengtoje iškrovimo/pakrovimo stotyje vienu metu galima pakrauti (iš sandėlio arba laivo) 2 geležinkelio vagonus arba autotransporto priemones 600 kub. m/h, našumu. Kroviniai iš vagonų į sandėlį ar laivą iškraunami 1200 kub. m/h (dvi linijos po 600 kub. m/h) našumu. Vienu metu galima iškrauti 4  vagonus arba 2 automašinas.

Numatyta ir krovos schema laivas-laivas, jiems stovint prie pirso.

Kompanija „Bega“ jau 2011 m. pradėjo priiminėti „Post Panamax“ tipo laivus, kurių atgabenti dideli kiekiai birių krovinių buvo perkraunami į mažesnius laivus ir paskirstomi į kitus Baltijos uostus. Sukurti nauji pajėgumai ir galimybės leis kompanijai „Begai“ vykdyti visavertes HUB-uosto funkcijas. 

 

 

Pagrindiniai terminalo parametrai:

Kroviniai

Visų rūšių birūs žemės ūkio produktai - grūdai, išspaudos, rupiniai, granulės, cukraus žaliava ir kt.

Pajėgumas

2,5 mln. t per metus.

Sandėliavimas

160 tūkst. kub. m vienu metu; 2 sandėliai po 4 atskiras sekcijas skirtingų rūšių ar klientų kroviniams

Technologinės krovos schemos

Laivas-laivas. Naudojami 120 tonų keliamosios galios kranai, stovintys ant pirso.

Laivas-sandėlis. Transporterio našumas - 1200 kub. m/h.

Sandėlis-laivas. Naudojamas mobilus krautuvas ant pirso. Našumas – 1500 kub. m/h.

Laivas/sandėlis-geležinkelio vagonai/autotransportas. Vagonai pakraunami dengtame pakrovimo poste. Vienu metu galima krauti 2 vagonus ar autotransporto priemones. Pakrovimo našumas – 600 kub. m/h

Vagonai-sandėlis/laivas. Vagonai iškraunami dengtame iškrovimo poste. Vienu metu galima iškrauti 4  vagonus ar 2 automašinas. Našumas 1200 kub. m/h (dvi linijos po 600 kub. m/h).

Gylis prie krantinių

14,5 m

Maksimali laivų grimzlė

13 m

Laivų dedveitas

70.000 t

Apskaita

Terminale sumontuotos krovinio apskaitos priemonės sertifikuotos komerciniams atsiskaitymams tiek pakraunant laivus, tiek pakraunant ar iškraunant geležinkelio vagonus.

Krovinio kokybės apsauga

Terminale nuolat atliekamas krovinio saugojimo sąlygų monitoringas.

 

 Grįžti į naujienų sąrašą