header-photo
post-14

NAUJASIS KOMPANIJOS „BEGA“ PIRSAS OFICIALIAI PERDUOTAS NAUDOTI

2013 m. vasario 19 d. pasirašytas objekto „Krantinių Nr. 66 ir Nr. 67 rekonstravimas su krantinių Nr. 66a ir Nr. 67a pratęsimu. II statybos etapas – krantinių Nr. 66a ir 67a pratęsimo statyba su vietiniais inžineriniais tinklais“ pripažinimo tinkamu naudoti aktas.

Krantinės 66a ir 67a šiaurinėje kompanijos „Bega“ nuomojamos uosto teritorijos dalyje suformuoja pirsą, skirtą krovos darbams. Pirso ilgis – 236,80 m, plotis – 30 m, projektinis gylis prie krantinių – iki 14,5 m.

Tai svarbus uosto infrastruktūros ir Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ terminalų plėtros etapas, atveriantis papildomas krovos bei pridėtinės vertės uostinių paslaugų teikimo galimybes.

Startas šiai investicinei programai duotas 2009 metų balandžio 10 d., kai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Plėtojimo taryba krantinių Nr. 66-67 rekonstrukciją su pirso (krantinių Nr. 66a-67a) statyba bei uosto suprastruktūros komplekso šių krantinių užnugaryje sukūrimą pripažino svarbiu Klaipėdos uosto investiciniu projektu. 

Vykdydama plėtros programą, kompanija „Bega“ 2012 m. pradžioje pastatė Universalų žemės ūkio produktų eksporto-importo terminalą su 160 tūkst. kub. m talpos universaliu sandėliu ir geležinkelio vagonų bei autotransporto iškrovimo ir pakrovimo stotimi.

Terminalas yra skirtas visų rūšių biriai žemės ūkio produkcijai: grūdams, įvairioms išspaudoms, rupiniams, granulėms, cukraus žaliavai ir kt., jo pajėgumas – apie 2,5 mln. t produkcijos per metus.

Technologiškai terminalas yra sujungtas su naujuoju pirsu ir yra pritaikytas tiek eksportui, tiek importui, t. y. vienu metu galima vykdyti krovą tiek iš laivų į sandėlius ar geležinkelio vagonus (autotransportą), tiek į laivus iš sandėlių ar geležinkelio vagonų (autotransporto). Tokios terminalo techninės galimybės ir pajėgumai leidžia įmonei vykdyti visavertes krovinių skirstymo centro (HUB) funkcijas, t. y. priimti „Post panamax“ tipo laivus su dideliais kiekiais birių krovinių ir juos paskirstyti gavėjams ne tik geležinkeliu ar autotransportu, bet ir mažesniais laivais į Baltijos jūros uostus.

Iš viso kompanijos „Bega“ investicijos į šį projektą siekė apie 80 mln. Lt, įskaitant naujai įsigytą krovos technika ir įdiegtas modernias krovos technologijas (be terminalo statybos darbų, „Bega“ sumontavo našų mobilų laivų krautuvą, importo bunkerį, įsigijo galingiausią Klaipėdos uoste 124 t keliamosios galios greiferinį kraną „Liebherr 420“, savo lėšomis nutiesė dvi naujas geležinkelio atšakas, kurių bendras ilgis – apie 1 km,  automobilių kelius ir kt.).  

Pirso statyba buvo vykdoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos užsakymu. Darbus atliko  kompanija „Josef Möbius Bau-Aktiengesellschalf“, objektą pastačiusi beveik už 52 mln. Lt.

Toliau įgyvendindama investicinę plėtros programą, šiaurinėje teritorijos dalyje kompanija „Bega“ yra suplanavusi sukurti naujus inertinių medžiagų, trąšų, cemento, kitų birių medžiagų krovos, taravimo ir distribucijos pajėgumus. Iki 2020 m. į šiuos projektus kompanija planuoja papildomai investuoti per 200 mln. Lt. Įgyvendinus programą, 2020 m. kompanijos „Bega“ krovos potencialas turėtų pasiekti 10 mln. tonų.

Grįžti į naujienų sąrašą