header-photo
post-22

„BEGOS“ VADOVAMS – PROFESIJOS RITERIO NOMINACIJOS

Naujųjų išvakarėse Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ Technikos ir technologijų direktoriui Laimonui Rimkui bei Gamybos direktoriui Stanislavui Lamakinui įteiktos garbingos Lietuvos pramonininkų konfederacijos Profesijos Riterio nominacijos. 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta nominacija „Profesijos Riteris“ skiriama pagerbti iškiliausius žmones, pasižymėjusius savo profesinėje veikloje gerais rezultatais, nusipelniusius plataus pripažinimo ir pagarbos, turinčius savyje pasišventimą ir ištikimybę profesijai, aukštą profesionalumą bei profesinės garbės, etikos, supratimą, visuomeniškumą, keliančius sau aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, sugebančius telkti bendram ir kilniam tikslui žmones, pasižyminčius novatorišku kūrybingumu ir tolerancija nuomonių įvairovei.

Konfederacijos ekspertų nuomone, šiuos kriterijus puikiai atitinka minėti kompanijos „Bega“ vadovai.  

Technikos ir technologijų direktorius L.Rimkus jau sukaupė devyniolikos metų stažą  kompanijoje „Bega“. Jis ne tik eina savo tiesiogines pareigas, yra pirmasis generalinio direktoriaus pavaduotojas, bet ir aktyviai dalyvauja Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos bei jos darbinių grupių veikloje, yra Asociacijos Technikos komiteto narys, teikiantis ir realizuojantis pasiūlymus dėl uosto plėtros ir modernizavimo, naujų technologijų diegimo, uosto veiklą reguliuojančių teisės aktų tobulinimo ir kt. L. Rimkaus veikla, idėjos, pasiūlymai bei gebėjimas juos realizuoti didele dalimi lemia tai, kad kompanija „Bega“ yra viena iš didžiųjų Klaipėdos uosto krovos įmonių, įnešančių savo svarų indėlį į bendrus uosto rezultatus, darančius didelę įtaką Lietuvos ekonomikos raidai.

 

S. Lamakinas kompanijoje „Bega“ pradėjo dirbti 2003 metais. Į  kompanija jis atėjo jai sparčiai plečiantis, statant naujus terminalus, todėl aktyviai dalyvavo diegiant ir tobulinant  technologinius įrengimus, formuojant krovos darbų komplekso struktūrinį modelį. Pradėjęs dirbti krovos darbų komplekso viršininko pavaduotoju, jau 2004 metais buvo paskirtas krovos darbų komplekso viršininku, o nuo 2012 m. – gamybos direktoriumi.

Grįžti į naujienų sąrašą