header-photo
post-144

„BEGA“ įgyvendino aplinkos oro apsaugos projektą

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“, bendradarbiaudama su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu, įgyvendino svarbų aplinkosauginį projektą, skirtą aplinkos oro apsaugai.

Projekto metu birių žemės ūkio produktų iškrovimo iš geležinkelio vagonų bei autotransporto priemonių poste sumontuota naši oro filtravimo sistema, kuri beveik 7 kartus leis sumažinti iškraunamų žemės ūkio produktų dulkėtumą. 

Visos sausų birių krovinių krovos darbus vykdančios įmonės susiduria su proceso metu neišvengiamai kylančiomis dulkėmis. Kompanijos „BEGA“ specializacija Klaipėdos uoste – būtent birių produktų krova ir sandėliavimas.

Kompanijai „BEGA“ ūkinei veiklai vykdyti yra išduotas Taršos leidimas bei patvirtinta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, skirta kontroliuoti taršos šaltinius.

Biriai žemės ūkio produkcijai krauti kompanija „BEGA“ 2012 m. pastatė vieną didžiausių ir moderniausių žemės ūkio produktų krovos terminalų Baltijos šalyse bei teikia paslaugas šių produktų eksportuotojams bei importuotojams perkraunant krovinius iš sausumos transporto į laivus ir atvirkščiai.

Eksportuojami birūs žemės ūkio produktai, daugiausiai - įvairios grūdinės, aliejinės, ankštinės ir kitos kultūros,  į uosto terminalą atgabenamos geležinkelio vagonais arba – iš artimesnių rajonų – automašinomis. Kompanija „BEGA“ pajėgi per parą aptarnauti apie 400 mašinų bei 200 vagonų su grūdais.

Vagonai bei savivarčiai sunkvežimiai yra iškraunami specializuotame iškrovimo poste, iš kurio krovinys uždaromis juostinių transporterių galerijomis keliauja į talpyklas, kur sukaupiamos laivo partijos, arba, esant poreikiui, – tiesiai į krantinėje stovinčius laivus.

Statant Universalų žemės ūkio produktų eksporto-importo terminalą, buvo išsyk numatyti taršos šaltiniai bei sumontuota įranga jiems „nukenksminti“.

Vėliau minėtame geležinkelio vagonų ir autotransporto iškrovimo poste buvo papildomai sumontuoti 4 oro filtrai ir ventiliacinė sistema. Tačiau nuolatinis oro aplinkos monitoringas parodė, kad šios priemonės neužtikrina norimo rezultato, todėl kompanija „BEGA“ ėmėsi įgyvendinti  didelės apimties projektą, kurio metu iškrovimo poste buvo sumontuota galinga oro filtravimo sistema su aspiracinėmis sienutėmis.

Šios sistemos dėka iškraunant grūdus bei kitus žemės ūkio produktus iš geležinkelio vagonų ar savivarčių sunkvežimių, oras 60.000 kub. m per valandą našumu  yra siurbiamas kartu su nuo krovinio atsiskyrusiomis smulkiomis jo dalelėmis. Uždara vamzdynų sistema per filtrą praleistas ir tokiu būdu išvalytas oras yra grąžinamas į iškrovimo postą, o „sugaudytos“ dalelės – atgal į krovinį. 

Taip užkertamas kelias kietosioms dalelėmis patekti į aplinką, gerinamos darbo sąlygos darbuotojams, vykdoma priešgaisrinė prevencija bei užtikrinama maksimali krovinio apsauga.

Kompanijos „BEGA“ specialistų skaičiavimu, nauja oro filtravimo sistema kietųjų dalelių koncentraciją vagonų iškrovimo posto aplinkoje sumažins nuo 67 mg/kub. m iki 10 mg/kub. m, t.y. beveik septynis kartus.

Kompanijos „BEGA“ įgyvendinto aplinkosauginio projekto vertė siekia 300 tūkst. eurų. Dėl dalinio finansavimo kompanija pateikė paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF), kuris kompensuoja iki 80 proc. finansuoti tinkamų lėšų. 

Grįžti į naujienų sąrašą