header-photo
post-145

„BEGA“ prisideda prie jūrinio mokslo ir verslo sąveikos gilinimo

Lapkričio 17 d., ketvirtadienį, įvyko pirmasis asociacijos "Baltijos slėnis" naujos kadencijos valdybos posėdis.  

Šį kartą valdyba posėdžiavo Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „BEGA“ pirmininkaujant jos vadovui Aloyzui Kuzmarskiui, kuris dar rugsėjį vykusiame visuotiniame „Baltijos slėnio“ narių susirinkime buvo išrinktas naujuoju asociacijos prezidentu.   

Naujas asociacijos vadovas buvo renkamas pasibaigus ankstesnio „Baltijos slėnio“ prezidento Valentino Greičiūno kadencijai.  

Pasipildė naujais nariais 

Iki šiol asociacijoje, vienijančioje mokslo, studijų bei verslo institucijas, buvo trylika narių, tai – Klaipėdos universitetas, Gamtos tyrimų centras, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos jūrų muziejus, bendrovės “Geobaltic”, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija “BEGA”, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, „Vakarų laivų gamykla“, taip pat Lietuvos laivų savininkų asociacija bei Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija.  

Praėjusią savaitę asociacija pasipildė dar dviem naujais nariais. Valdyba patvirtino VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto bei bendrovės „INGEO“ narystę „Baltijos slėnyje“. Abi šios organizacijos atlieka mokslinius tyrimus, kurie yra pritaikomi planuojant ar vykdant įvairias veiklas jūroje bei priekrantėje. Tarp jų – inžineriniai, geologiniai, ekogeologiniai tyrimai, poveikio aplinkai, veiklos rizikų vertinimas ir kt.  Būtent tokia bei panaši mokslo ir verslo potencialo sąveika yra numatyta Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintoje Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai, arba kitaip – Jūrinio slėnio, programoje. Juolab kad asociacija „Baltijos slėnis“ kaip tik ir yra įkurta tam, kad koordinuotų, efektyviai planuotų ir plėtotų Jūrinio slėnio veiklą.  

Pristato naujas galimybes  

Kaip vienas iš svarbiausių įrankių realizuojant mokslo ir verslo sąveikos potencialą įvardijamas Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centras, teikiantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas.  Centrui priklauso 5 laboratorijos:  Laivyno ir ekspedicinių tyrimų laboratorija, kuriai priskirtas Klaipėdos universiteto laivynas, įskaitant ir mokslinių tyrimų laivą „Mintis“, Jūros chemijos laboratorija, turinti mobilią aplinkos oro tyrimų įrangą, Vandens transporto technologijų, Jūrinių konstrukcijų patikimumo bei Jūros ekosistemų laboratorijos.   

2017 m. pabaigoje Atviros prieigos centras įsikurs Klaipėdos universiteto miestelyje kylančiame laboratorijų pastate, kuris bus aprūpintas moderniausia mokslinių tyrimų įranga. Klaipėdos universiteto vadovybė, lankydama uostamiesčio verslo įmones, jau dabar aktyviai pristato šio centro galimybes mokslinių tyrimų rezultatus pritaikyti praktikoje.  

Galimybės išnaudoti šį potencialą buvo aptartos ir asociacijos „Baltijos slėnis“ valdybos posėdyje.  

Pasak naujojo asociacijos prezidento A. Kuzmarskio, labai svarbu yra išgryninti visų Jūrinio slėnio dalyvių galimybes ir poreikius, kad būtų lengviau atrasti pozicijas, kur mokslas ir verslas gali būti vienas kitam naudingi.  Neretai plėtrą planuojančios arba tam tikrus savo veiklos parametrus norinčios tirti verslo įmonės investuoja didelius pinigus į specifinės įrangos įsigijimą, kai tuo tarpu tokia įranga jau veikia universiteto laboratorijose ir tereikia užsakyti atitinkamus tyrimus. Tokia sąveika, anot asociacijos prezidento, yra naudinga įmonėse diegiant inovacijas, modernizuojant technologijas, sprendžiant įvairias aplinkosaugines, energetinių resursų panaudojimo ar kitas problemas.  

Siekia suartinti tyrėjus ir praktikus  

Siekiant suartinti tyrėjus ir praktikus, A. Kuzmarskio siūlymu, pirmasis asociacijos naujos kadencijos valdybos posėdis įvyko jo vadovaujamoje Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „BEGA“. Posėdžio metu buvo pristatyti ir kompanijos „BEGA“ įgyvendami veiklos modernizavimo projektai. Tarp jų – sumontuota moderni įranga, kurios dėka grūdų iškrovimo iš geležinkelio vagonų bei automašinų stotyje pavyko net septynis kartus sumažinti dulkėtumą. Taip pat – kompanijos specialistų sukurtas ir pagamintas elektrinis geležinkelio vagonų patraukimo robotas, kuris vagonų iškrovimo procese keičia tradicinius dyzeliniu kuru varomus šilumvežius ir leidžia visiškai eliminuoti išmetamųjų dujų emisijas į aplinką.  

„Baltijos slėnio“ valdybos nariai, be kita ko, turėjo galimybę apsilankyti  „Panamax“ tipo laive „Iron Kovdor“, atgabenusiame daugiau nei 62 tūkst. t mineralinių medžiagų krovinį, bei iš arti susipažinti su kompanijos „BEGA“ krovos darbų specifika.   

Pasak asociacijos „Baltijos slėnis“ vykdančiojo direktoriaus dr. Nerijaus Blažausko, einant tokiu  keliu, t.y. artimiau ir atviriau bendraujant su visomis Jūrinio slėnio įmonėmis, mokslo institucijos verslui gali padėti ne tik rasti tam tikrų veiklos problemų sprendimus, bet ir pritraukti įvairių fondų finansavimą tų sprendimų įgyvendinimui, į ką pačios verslo įmonės ne visada gali pretenduoti.

Grįžti į naujienų sąrašą