header-photo
post-148

"Begoje" įdiegtas GMP+ standartas

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje "BEGA" įdiegta pašarų saugos bei kokybės sistema, atitinkanti GMP+ standarto reikalavimus vykdant pašarinių žaliavų sandėliavimą ir krovą kompanijos uosto terminaluose.

Geros gamybos praktikos (Good Manufacturing Practice, GMP) standartus atitinkanti saugos ir kokybės kontrolė yra būtina sąlyga sudarant prevenciją neigiamų padarinių vartotojams atsiradimui visoje mitybos grandinėje.

Įmonėje yra suformuota tinkama organizacinė struktūra ir įdiegta saugos, kokybės kontrolės sistema, sukuriant veiklos procedūras, būtinąsias programas, vykdoma rizikos veiksnių analizės svarbiuose valdymo taškuose.

Šių priemonių įgyvendinimas pritaikytas vykdomai veiklai ir užtikrina nustatytų veiksmų laikymąsi tam tikruose procesuose. Įgyvendinant sistemos reikalavimų laikymąsi, yra įtrauktas ir supažindintas visas kompanijos "BEGA" personalas.

Kompanijoje "BEGA" įdiegtos kokybės ir saugos sistemos, atitinkančios GMP+ standarto reikalavimus, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:  

  • Užtikrinti sandėliuojamų ir kraunamų pašarų žaliavų atitiktį saugos ir kokybės reikalavimams pagal GMP+ sertifikavimo schemą ir teisės aktus.
  • Pirkti su pašarų sauga ir kokybe susijusias paslaugas tik iš tų įmonių, kurios yra patvirtintos tai veiklai, patikimos ir tinkamai įvertintos;
  • Vykdyti perkamų paslaugų kontrolę;
  • Užtikrinti tinkamą pašarų saugos ir kokybės laboratorinę kontrolę;
  • Vykdyti nuolatinius pašarų saugos bei kokybės sistemos gerinimo, tobulinimo darbus;
  • Užtikrinti pakankamą darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją.
Grįžti į naujienų sąrašą