header-photo
post-149

„BEGA“ prisideda prie aplinkos saugojimo

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ saugo ir tausoja šalies aplinką: įmonei oficialiai  suteiktas atsinaujinančios energetikos ženklas bei tai patvirtinantis sertifikatas.

Kompanija „BEGA“ energetikos srityje bendradarbiauja su vienu stambiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje AB „INTER RAO Lietuva“, valdančių vieną didžiausių vėjo elektrinių parkų Baltijos šalyse bei nuosekliai didinančių investicijas į žaliąją energetiką.

Pagal sutartį su „INTER RAO Lietuva“, kompanija „BEGA“ naudoja elektros energiją, pagaminamą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir taip prisideda prie taršos bei klimato kaitą lemiančių veiksnių neutralizavimo, pirminių energijos šaltinių importo ir naudojimo mažinimo, žaliosios energetikos plėtojimo.

Šį faktą patvirtina AB „INTER RAO Lietuva“ kompanijai „BEGA“ įteiktas sertifikatas, kuriame pažymima, kad „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. naudoja elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, yra socialiai atsakinga įmonė, kuriai rūpi aplinka bei jos išsaugojimas“.    

Kompanija „BEGA“ pastaruoju metu ir savarankiškai įgyvendina projektus, susijusius su aplinkosauga bei energetinių resursų naudojimo mažinimu.

Vienas tokių – kompanijos eksploatuojamų geležinkelio lokomotyvų modernizavimo programa, tradicinius šilumvežius su vidaus degimo varikliais keičiant elektriniais įrenginiais. Tokiu būdu atliekant tą patį darbą, t.y. manevruojant su geležinkelio vagonais jų iškrovimo/pakrovimo stotyse uosto terminaluose, sunaudojama ženkliai mažiau energinių resursų bei 100 proc. eliminuojamos kuro degimo proceso generuojamos teršalų - CO2, NOx, CH, SO2, kietųjų dalelių ir kt. - emisijos.

2016 m. kompanijos specialistai sukūrė bei pagamino elektrinį vagonų patraukimo robotą ROB-45, kuris sėkmingai dirba iškraunant birius krovinius iš geležinkelio vagonų viename iš specializuotų KJKK „BEGA“ iškrovos postų. Šiuo metu yra gaminami dar du panašūs įrenginiai, kurie netrukus pakeis tradicinius šilumvežius su vidaus degimo varikliais.

Grįžti į naujienų sąrašą