header-photo
post-174

Informacija dėl koreguojamo teritorijų planavimo dokumento

Informuojame visuomenę apie UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija “Bega”, žemės sklypo Minijos g. 44A (kad. Nr. 2101/0005:498), Klaipėdos miete detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano detaliojo plano "Žemės sklypų Minijos g. 44 ir Minijos g. 44A, Klaipėdoje, detalusis planas", patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-04-15 sprendimu Nr. AD1-1137.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Minijos g. 44A (kad. Nr. 2101/0005:498), Klaipėdoje.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos mieto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. Nr.8 46 396163, el. paštas: info@klaipeda.lt .

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija “Bega”, Nemuno g.2b, LT-91199 Klaipėda, tel. 8-46-395700, el. m.kazlauskas@bega.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, PV. Sandra Kazlauskienė, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. AD1-2791 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ ir 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. AD1-3029 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui, numatant padidinti leistiną pastatų aukštį.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-03-20 d. iki 2018-04-04 d. imtinai informacinėje Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje www.klaipeda.lt , plano rengėjo patalpose – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com , teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-21-17-687 bei UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija “Bega”, Nemuno g.2b, LT-91199 Klaipėda, tel. 8-46-395700, el. m.kazlauskas@bega.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-04-04 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pagrindiniai sprendiniai

Aiškinamasis raštas su sprendiniais

 

Grįžti į naujienų sąrašą