header-photo
post-212

„Bega“ mini aplinkosaugos ir kokybės vadybos sistemos įdiegimo 20-metį

Šiemet suėjo lygiai 20 metų, kai Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „Bega“ buvo įdiegta bei periodiškai atnaujinama integruota aplinkosaugos ir kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinių ISO 14001 ir ISO 9001 standartų reikalavimus.

Ta proga  sertifikuojančios kompanijos "Lloyd's Register " vedantysis auditorius Oleg Zakabunin „Begos“ generaliniam direktoriui Laimonui Rimkui įteikė sukaktį pažymintį garbės ženklą.

2001-aisiais „Bega“ tapo pirmąja uosto krovos kompanija rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, o taip pat viena pirmųjų įmonių Lietuvoje ir Klaipėdoje, kurioje buvo įdiegta integruotos vadybos sistema, apjungianti aplinkosaugos ir kokybės vadybą.

Tokios sistemos sukūrimas ir nuolatinis jos tobulinimas užtikrina, kad visos paslaugos kompanijos partneriams teikiamos atsakingai ir kokybiškai, visi su paslaugų kokybe susiję procesai yra valdomi standartizuota tvarka, taikant geriausią pasaulinę praktiką. Be to, tai padeda ne tik vykdyti įsipareigojimus verslo partneriams, bet ir gilinti savo įdirbį aplinkosaugos srityje kuriant bei diegiant tokius veiklos metodus, technologijas, kurios leidžia mažinti veiklos poveikį aplinkai.

Kaip realiai veikia ši integruota sistema, kasmet yra patikrinama atliekant jos auditą, o kas trejus metus yra vykdomas naujas įmonės veiklos sertifikavimas. Tokią kompanijos „Bega“ veiklos priežiūra ir toliau atlieka tarptautinės audito ir sertifikavimo kompanijos "Lloyd's Register " specialistai. Per 20 metų kelis kartus keitėsi ISO standartų reikalavimai ir jų redakcijos. Dabar kompanija „Bega“ turi galiojančius ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 redakcijos sertifikatus. Jie buvo išduoti 2019 metais ir galioja iki 2022 metų balandžio 30 d.

Neseniai "Lloyd's Register" atliko kasmetinį kompanijos „Bega“ veiklos auditą ir patvirtino šių sertifikatų galiojimą.

Įteikdamas 20-mečio garbės ženklą, vedantysis auditorius  O. Zakabunin išskyrė už integruotos aplinkosaugos ir kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą atsakingą „Begos“ komandą, kuri, anot jo, yra jauna, energinga ir viena stipriausių iš tų, su kuriomis jam tenka bendradarbiauti ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Be integruotos aplinkosaugos ir kokybės vadybos sistemos pagal ISO standartus, kompanijoje „Bega“ tai pat yra įdiegta pašarų saugos bei kokybės sistema, atitinkanti GMP+ (Good Manufacturing Practice) standartus. Jų laikantis vykdoma kokybės kontrolė sukaupiant bei perkraunant pašarines žaliavas  uosto terminaluose, ir tai yra būtina sąlyga siekiant išvengti neigiamų padarinių vartotojams bei aplinkai visoje mitybos grandinėje.

Grįžti į naujienų sąrašą